مجوز ساخت ۸ شهر جدید ساحلی صادر شد این شهرها در کدام استان ها قرار دارند؟

مکان‌یابی ۸ شهر ساحلی از ۲۷ شهر ساحلی جنوب کشور با طی مراحل استانی وارد مراحل ملی و تایید شورای عالی معماری و شهرسازی شد.به گزارش همشهری آنلاین، توسعه ۲۷ شهر جدید ساحلی در چهار استان جنوبی کشور با رویکرد مولدسازی از ابتدای سال ۱۴۰۲ در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.براساس آخرین جزئیات از وضعیت مکان‌یابی ۲۷ شهر جدید ساحلی گروه کاری فنی استان و کارگروه زیربنایی استان در چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان تا تاریخ ۲۱ شهریورماه سال جاری با تشکیل فرایند بررسی و تصویب طرح را در دستور کار قرار داده است.از این تعداد، ۸ شهر در سیستان و بلوچستان، ۱۰ شهر در استان هرمزگان، ۴ شهر در بوشهر و ۵ شهر در استان خوزستان قرار دارد.در فرایند تایید، در گام اول شورای برنامه‌ریزی استان باید مجوز ساخت شهرها را تایید و تصویب کند. براساس گزارش به دست آمده از این استان‌ها تا ابتدای مهر ماه تاکنون شورای برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان آخرین مرجع استانی فرایند بررسی و تصویب این ۸ شهر را تأیید کرده است.پس از طی مراحل استانی، مراجع ملی شامل کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری باید جزئیات پرونده ۲۷ شهر را بررسی و مجوز ساخت مسکن در این شهرها را صادر کند.در این مورد سعید بهروزی، کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: توسعه شهرها در جنوب کشور می‌تواند زمینه شکوفایی ظرفیت‌های دریا و نواحی ساحلی کشور را فراهم کند، زمانی که شما نیروی انسانی را در یک منطقه ساکن می‌کنید و انگیزه وی را به‌منظور زندگی مدنظر قرار می‌دهید، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های منطقه فراهم خواهد شد.همچنین مواردی از قبیل فیزیوگرافی مناسب زمین، تامین منابع آب و زیرساخت‌های اتصال به شبکه‌های پایه، حمل و نقل، مجاورت با فعالیت پایه کنونی نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات، امکان استحصال از منابع طبیعی، عدم تعارض با مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت، امکان کاهش هزینه تامین زمین و همخوانی با عرصه‌های توصیه‌شده در اسناد فرادست، انجام خواهد شد.

منبع خبر : همشهری آنلاین
این مقاله مفید بود ؟
فرم ارسال نظر

تبلیغات