جریان پول در نهضت ملی مسکن چند متقاضی مشمول دریافت تسهیلات مسکن دولتی شدند؟

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به افتتاح حساب بیش از یک‌میلیون نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در این بانک، از انعقاد قرارداد تسهیلاتی بیش از ۲۹۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر داد.به گزارش همشهری، بر اساس قانون جهش تولید مسکن تمامی بانک‌ها ازجمله بانک مسکن متعهد هستند تا نسبت به پرداخت تسهیلات بخش مسکن اقدام کنند؛ اما طبق اظهارنظر مقامات دولتی، تا اینجای کار فقط بانک تخصصی مسکن، همکاری کامل برای تخصیص تسهیلات به مسکن دولتی را داشته و سایر بانک‌ها یا اصلاً پای‌کار نیامده‌اند یا مقادیر ایفای تعهدات آنها بسیار پایین است.بر این اساس و با توجه به اینکه بانک تخصصی مسکن تمرکز اصلی خود را بر نهضت ملی مسکن قرار داده است؛ ازاین‌رو می‌توان عملکرد بانک تخصصی مسکن در تأمین مالی نهضت ملی مسکن را مقیاس معتبری برای سنجش ورود پول به این طرح قلمداد کرد.آن‌گونه که عباس حسینی، مدیرعامل بانک تخصصی مسکن به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، تاکنون یک‌میلیون و ۹۳ هزار و ۱۵۱ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در این بانک افتتاح حساب کرده‌اند و از مجموع این حساب‌ها، برای ۲۹۵ هزار و ۱۰۴ واحد نهضت ملی مسکن قرارداد پرداخت تسهیلات منعقد شده است.به گفته او، برآوردها حاکی از آن است که تاکنون ۱۰۱ هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان به‌حساب سازندگان واریز شده است که ۵۷ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان آن از محل تسهیلات بانک و ۴۳ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان بوده است.

منبع خبر : همشهری آنلاین
این مقاله مفید بود ؟
فرم ارسال نظر

تبلیغات