اینفوگرافیک بازگشت زنان به بازار کار سهم زنان از اشتغال چقدر است؟

از اتفاقات مثبت در بازار کار تابستان امسال، معکوس شدن جریان ورودی زنان به بازار کار است که به افزایش ۰.۹درصدی نرخ مشارکت آنها و رشد یک‌درصدی جمعیت شاغلان زن کشور منجر شده است.به گزارش همشهری، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در تابستان امسال نرخ مشارکت زنان به ۱۴.۶درصد رسیده که گرچه نسبت به نرخ مشارکت اقتصادی ۶۸.۶درصد مردان بسیار پایین به‌نظر می‌رسد اما شتاب رشد آن بهتر بوده است. طبق آمار، افزایش نرخ مشارکت مردان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل ۰.۲درصد بوده درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۰.۹درصد است.از نگاهی دیگر، جمعیت شاغلان مرد ۰.۹درصد افزایش داشته و سهم آنها به ۶۴.۳درصد رسیده است و در مقابل سهم زنان از اشتغال با افزایش یک‌درصدی به ۱۲.۳درصد رسیده است. در مورد نرخ بیکاری نیز، درحالی‌که نرخ بیکاری کشور یک درصد کاهش پیدا کرده، کاهش نرخ بیکاری مردان ۰.۹درصد و کاهش نرخ بیکاری زنان ۱.۸درصد ثبت شده است.

منبع خبر : همشهری آنلاین
این مقاله مفید بود ؟
فرم ارسال نظر

تبلیغات